Wraz z rosnącą globalizacją i łatwiejszym dostępem do finansowania, wiele osób zdecydowało się na zaciągnięcie kredytów walutowych, takich jak kredyty hipoteczne indeksowane do walut obcych, głównie do franka szwajcarskiego. W latach poprzednich, gdy kursy wymiany były korzystne, wydawało się to atrakcyjnym rozwiązaniem. Jednak wraz z gwałtownymi zmianami na rynkach finansowych, wielu kredytobiorców zaczęło borykać się z problemami związanymi z tymi kredytami.

W tej sytuacji pojawia się potrzeba wsparcia specjalisty, który zna się na prawie i problematyce kredytów walutowych. Adwokat od spraw frankowych to ekspert, który pomaga kredytobiorcom w rozwiązaniu ich trudności związanych z kredytami indeksowanymi do walut obcych, szczególnie do franka szwajcarskiego.

Adwokat od spraw frankowych jest odpowiednio wykształconym prawnikiem, który specjalizuje się w prawie bankowym, finansowym i walutowym. Posiada wiedzę i doświadczenie, które pozwala mu skutecznie radzić sobie z różnymi problemami kredytowymi, takimi jak: naruszenie przepisów dotyczących umów kredytowych, nadmierna złożoność umów, niejasne klauzule, niewłaściwe informowanie kredytobiorców, manipulacje rynkowe czy nadużycia ze strony instytucji finansowych.

Wielu kredytobiorców boryka się z problemem gwałtownego wzrostu wartości walut obcych w stosunku do rodzimej waluty, co prowadzi do znacznego wzrostu wysokości rat kredytowych. To z kolei generuje trudności finansowe, a nawet zagrożenie utraty nieruchomości przez kredytobiorców. Adwokat od spraw frankowych analizuje umowy kredytowe, ich warunki i klauzule, aby ustalić, czy doszło do jakichkolwiek naruszeń prawa przez instytucje finansowe. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, adwokat od spraw frankowych pomaga kredytobiorcom w dochodzeniu swoich praw, negocjacji z bankami i instytucjami finansowymi oraz reprezentacji ich interesów w postępowaniach sądowych. Jego celem jest osiągnięcie jak najlepszego rozwiązania dla klienta, takiego jak renegocjacja umowy kredytowej, zmiana waluty kredytu na lokalną, obniżenie odsetek lub nawet unieważnienie umowy w skrajnych przypadkach